Yapı Denetim Online Takip Programı

Belediye sınırları içinde imar ve yapı denetimlerini eş zamanlı Ulusal Adres Veritabanından ve belediye yönetim yazılımından sorgulayarak yapılarının kontrolleri yapan yazılımdır.


Programın Sağladığı Avantajlar

- Yapı ruhsatı kontrolleri
- Yapı kullanım izin belgesi kontrolleri
- Yanan ve yıkılan yapı kontrol ve belgeleri
- İmar uygunluk kontrolleri
- Kontroller online olmasından dolayı zaman kaybının önlenmesi
- Kontroller sonucunda yapıda meydana gelmiş kasten veya hasar sonucu oluşan değişikliklere istinaden tutanak ve raporlama olanağı
- Saha çalışması sırasında fotoğraf çekerek eş zamanlı sisteme yüklemek ve yönetim tarafından eş zamanlı olarak izlenmesi
- Yönetimde tarama yapılarak yapı projesi ve bağlı belgelerin saha çalışması sırasında eş zamanlı görünürlüğü