Online Mobil Tahakkuk & Tahsilat Programı

Belediye sınırları içinde, mükellefe yerinde hizmet verebilmek için, vatandaşı belediye binasına getirmeden yapılacak tüm işlemlerin (İşyeri Ruhsatı, Tahsilat, Zabıta, İlan & Reklam, Genel Tahakkuk, Hal İşlemleri, Su Kesim vs.) online, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yapılmasıdır. Mobil olarak yapılması belediye işlerinin hızlanmasını sağlar.

Online Mobil Tahakkuk & Tahsilat'ın Sağladığı Faydalar

- Belediye alacaklarının yerinde, mobil olarak tahsil edilmesi.
- Tahsilatlarınızın hızlı bir şekilde yapılması.
- Vatandaşın yanında; yeni Sicil, Tahakkuk, Ruhsat, İlan & Reklam, Hal, Çözüm Masası gibi standart işlemlerin anlık ve online yapılması.
- Belediye hizmetleri çevresinde otobüs, kamyon, iş makinası kiralama ve bu hizmetlerden alınabilinecek gelir takibinin yapılması.
- Belediyelerin sorumluluk bölgelerinde yapacakları zabıta kontrollerinde ihtiyaç duyulabilecek, İş yeri açma ruhsatının varlığı, uygunluğu ve bunların süre takiplerinin yapılması sistem içerisinde otomatik olarak sağlanır.
- İlan ve reklamların anlık olarak tahakkuk ve tahsilatları yapılır, merkezde olan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir. Bu sayede kaydı alınamayan ilan ve reklam kalmaz.
- Belediye ruhsat servis işlemlerinin mobil olarak yapılabilmesini sağlar. (Yeni ruhsat başlangıcı, ruhsat kontrolleri, yeni kayıt, sorgulama ve girilen başvurulur...)
- Belediye içerisindeki evrak kontrollerinin takibi yapılır ve böylece zaman kaybı ortadan kalkar.
- Zabıtaların GPS üzerinden anlık olarak izlenebilmesi.
- Zabıtların daha önce kaydettiği tutanak gibi, süre kontrollerini ve takibini sistem kendisi otomatik yapar. Verilen ek süre sonunda, el terminali otomatik olarak zabıtayı uyarır, işlemi kontrol etmesini sağlar.
- Sistem üzerinde yapılan kayıtlarda oynama yapılamayacağından, maddi kayıplar yaşanmaz. Böylece belediye gelirleriniz maksimuma çıkar.
- Belediye sınırları içerisinde mobil vezne oluşturabilmesi sağlanır.
- Çözüm masası ile vatandaşların şikayet ve talepleri sisteme kaydedilir. Sistem şikayet ve talepler ile ilgili birimlere göre ayırır ve atar. Daha sonra gelen bilgilere göre atanan şikayetlerin durumlarını takip edip, sonucu SMS, mail, sesli yanıt ile vatandaşlara bildirir.
- Eksik Sicil kayıtları ve eksik bilgiler online olarak düzeltilir. Bu sayede sistemdeki siciller % 100 doğru halde getirilmiş olur.
- Kontrolü yapılan işyerinin ruhsatı, su aboneliği, ilan & reklam vergisi, çevre temizlik vergisi gibi belediyeyi ilgilendiren tüm kontrolü online mobil sistemiyle sorgulanarak, yaşanılabilir kayıplar önlenir.

Online Mobil Tahakkuk & Tahsilat Yazılımına Genel Bakış

Genel Tahakkuk & Tahsilat

Genel Tahakkuk ve Tahsilat modülü, belediyelerin tahakkuk ve tahsilatlarının mobil olarak yapılmasını ve mükellef kayıtlarının mobil olarak oluşturulmasını sağlar. Hizmet binası dışında yapılacak olan tahakkuk girişleri ile bu tahakkuk girişlerinin yerinde tahsilatı yapılarak makbuz kesilebilir ve yönetim sisteminden, gerçek zamanda, online takip edilebilir (Örnek: Pazar yeri işgal harcı vs.).Zabıta

Belediyelerin sorumluluk bölgesinde yapacakları zabıta kontrollerinde, işyeri açma ruhsatı olup olmadığı, işyerinin yasal çalışma saatlerine uyup uymadığı, tekel maddesi satıp satmadığı gibi kontrollerin merkezde eş zamanlı olarak yapılıp, işyerinin uygun olmadığı durumlarda tespit tutanağı kesip, süre takibinin yapıldığı modüldür.Ulaştırma

Belediye hizmetleri çerçevesinde belediye otobüsleri, iş makinesi, kamyon vb. kiralama gibi hizmetlerden alınan ücret gelirlerinin, yerinde tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Bu sayede bilet seri takipleri, zimmet takipleri ve raporlamalarının takibi yapılır.Çözüm Masası

Belediyelere dışarıdan gelen dilekçe başvurularının ilgili birimlere ve mobil cihazlara sevki ile hem dilekçe sahiplerine hem de mükelleflere cevap yollanmasını sağlayan modüldür. Bu modül yönetimden, mobil cihazlara erişilmesini sağlar. Aynı zamanda belediye içerisindeki dilekçenin ilgili birimlere ulaştırılmasını, saklanmasını ve raporlanmasını sağlar.Ruhsat

Belediye Ruhsat Servisi işlemlerinin mobil olarak yapılmasını sağlar. Ruhsat Müdürlüğü personelince işyerlerinin ruhsatı olup olmadığı takip edilir ve bu ruhsata bağlı ek ruhsatlar online sorgulanarak kontrol edilir. Görülen eksiklikler doğrultusunda işyeri tespit tutanağı düzenlenerek işyerlerinin uyarılması sağlanır. İşyerinin ruhsatsız olduğu ya da ilk defa ruhsat alınması tespit edildiğinde mobil ruhsat sayesinde, yerinde başvuru alınır. Bu başvuru ile yönetim merkezince ruhsat düzenlenir ve gerekli raporlamalar yapılır.Hal Takip

Belediyelerin, yaş sebze ve meyve hallerinde tahakkuk ettiği rusüm bedellerinin fatura girişiyle hesaplanması ve hal içerisine giriş/çıkış yapan araçlardan alınan ücretlerin tahsilatlarının yapılmasının sağlayani raporlayan modüldür.İlan & Reklam

Belediye yetkililerince işyerleri ve belediye sınırları dahilindaki ilan ve reklamların takipleri ve başvuru girişlerinin yapılabildiği modüldür. İşyerlerine kontrole gidecek olan yetkililerce, mevcut ilan & reklam vergisi beyanlarının sorgulaması yapılır ve gereklilik halinde düzeltmeye gidilir. Hiçbir kayda rastlanmaması halinde işyerleri için yeni ilan & reklam ve tabela vergisine ait girişler yapılır. Yeni kayıtların tahakkuk hesaplamaları mobil olarak yapılır ve fotoğrafı çekilerek yönetim merkezine raporlanması sağlanır.