Online & Offline Sayaç Okuma

Programın Özellikleri

- Su, elektrik, doğalgaz sayaç okuma ve tahakkuk işlemidir.
- Abone sayacından endeks okunarak, önceden programlanmış el terminaline girilir.
- Endeks okunacak bölgenin abone bilgileri (sicil no. / abone no. / sayaç no. / eski endeksler) numarataj bilgilerine göre el terminaline yüklenir.
- İhbarname ve faturaların otomatik olarak düzenlenerek aboneye bırakılmasını sağlar.
- Toplanan ve hesaplanan bilgilerin, otomatik olarak ana sisteme aktarılmasına kadar olan süreyi kapsar.
- Barkod Okuma Programının PC'de çalışan SQL modülü, kurumun kullandığı mevcut yazılımdan, formülleri, hesaplamaları ve bilgileri alarak el terminaline transfer eder.
- Arabirim yazılımı, uygulamada uzun süren bir dizi işlemi basitleştirerek, kullanıcıya sadece bilginin okunarak el terminaline girilmesi görevini bırakır.

Online Sayaç Okuma

Offline sayaç okumadan farkı: Cihaza hiçbir veri yüklenmez. Sahadaki personelin yaptığı tüm işlemler online olduğundan merkezde de yapılmış olur. Bu sayede görevli personel akşam merkeze gelip data aktarımı yapmak zorunda kalmaz.